Raamatukogust

Jüri Raamatukogu on üks kolmest Rae Vallavalitsuse poolt hallatavast raamatukogust. 2006. aasta septembrist asub raamatukogu aadressil Laste tänav 3 – hoonekompleksis, kus  on veel neli organisatsiooni: Jüri Gümnaasium, Rae Valla Spordikeskus, Rae Huvialakool ja Jüri Noortekeskus.

1.09.2009 avati haruraamatukogu - Peetri raamatukogu, mis asub Peetri Lasteaed-Põhikooli hoonekompleksis Pargi 6, Peetri küla.

Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 01.12.2014 seisuga 12 210 inimest, registreeritud lugejate arv 2015. aastal oli 4002, neist kuni 16-aastaseid 1907. Külastuste arv ulatus 59 254-ni, kojulaenutuste arv 62 905-ni.

Kogu suurus on 53 206 ühikut, 2015. aastal suurenes kogu 1004 ühiku võrra. Raamatukogu fond on sisestatud elektroonilisse andmebaasi URRAM.

Jüri Raamatukogus on külastajatele seitse arvutitöökohta – esimesel korrusel 2 avalikuks kasutamiseks ja teisel korrusel 5 lastele mõeldud arvutit. Lisaks 4 arvutitöökohta Peetris – 2 avalikuks kasutamiseks ja 2 lastele mõeldud arvutit.

Töötajaid on Jüri Raamatukogus 7 ja Peetris 3.