Raamatukogust

Jüri Raamatukogu on üks kolmest Rae Vallavalitsuse poolt hallatavast raamatukogust. 2006. aasta septembrist asub raamatukogu hoonekompleksis aadressil Laste tänav 3, kus  on veel neli organisatsiooni: Jüri Gümnaasium, Rae Valla Spordikeskus, Rae Huvialakool ja Jüri Noortekeskus.

1.09.2009 avati haruraamatukogu - Peetri raamatukogu, mis asub Peetri Lasteaed-Põhikooli hoonekompleksis aadressil Pargi tee 6, Peetri alevik.

Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 01.12.2017 seisuga 14 126 inimest, registreeritud lugejate arv 2017. aastal oli 4381, neist kuni 16-aastaseid 2118. Külastuste arv ulatus 66 026-ni, kojulaenutuste arv oli 72 388.

Kogu suurus on 57 263 ühikut, 2017. aastal suurenes kogu 3 169 ühiku võrra. Raamatukogu fond on sisestatud elektroonilisse andmebaasi URRAM.

Jüri Raamatukogus on külastajatele kaheksa arvutitöökohta – esimesel korrusel 2 avalikuks kasutamiseks ja teisel korrusel 6 lastele mõeldud arvutit. Lisaks 5 arvutitöökohta Peetris – 2 avalikuks kasutamiseks ja 3 lastele mõeldud arvutit.

Töötajaid on Jüri Raamatukogus 7 ja Peetris 4.