Raamatukogust

Raamatukogu asub Peetri alevikus Peetri Lasteaed-Põhikooliga samas majas, teenindatakse nii täiskasvanuid kui lapsi. Lugejad saavad raamatuid ja ajakirju laenutada koju või lugeda neid kohapeal. Raamatukogus leiduv kirjandus ˗ ligikaudu 8500 eksemplari ˗ on leitav e-kataloogist URRAM.  

Raamatukogu täiskasvanute osakonnas on 2 lugejaarvutit ja laste- ja noorteosakonnas 3 lugejaarvutit ning WiFi kasutamise võimalus. Täpsemat infot raamatukogu teenuste kohta vaata siit.

Tagastuskast

Ajal, mil raamatukogu on suletud, saab laenutatud lugemisvara tagastada raamatukogu peaukse kõrval olevasse tagastuskasti (asub postkastitulba tagaküljel).

Suureformaadilised raamatud võib tagastuskasti lasta keskelt avatuna, kuid palume alati veenduda, et teavik ei jääks avausest välja.

Laenutaja tuvastatakse raamatu vöötkoodi abil ning tagastus fikseeritakse esimesel tööpäeval peale tagastamist.