Peetri Raamatukogu uudiste nimekirjaga liitumine

Hea lugeja!
Kui Sa soovid edaspidi infot uudiskirjanduse ja Peetri ning Jüri raamatukogus toimuvate sündmuste kohta, liitu meie uudiste lehega!
Peetri Raamatukogu