Noortele


Noorteportaal - kogu noorteinfo ühest kohast

Tegusad Eesti Noored - üle-eestiline organisatsioon, mille eesmärk on suurendada noorte ühiskonnateadlikkust ja omaalgatust nii riigi kui Euroopa tasandil

Terviseinfo.ee - informatsioon tervise edendamise valdkonnas. Portaal pakub huvitavat ja asjakohast lugemist - juttu tuleb inimese ja tema tervisega seonduvatest küsimustest sealhulgas südame tervisest, seksuaalkäitumisest, uimastite tarbimisest ja paljust muust

Rajaleidja.ee - karjääriplaneerimise toetuseks loodud veebileht