Kirjanduslikud tähtpäevad

Mõned raamatute, lugemise ja raamatukogudega seotud tähtpäevad, mille raames oleks tore tulla õpilastega raamatukokku külla.

NB! Soovitud külastuse aja ja sisu palume õpetajatel eelnevalt aegsasti raamatukoguhoidjatega kokku leppida.

1. september - teadmistepäev / tarkusepäev
Nii mõneski riigis algab sel päeval koolides õppetöö, seetõttu nimetataksegi seda päeva tarkuse- või teadmistepäevaks. Teadmistepäeval osutatakse erilist tähelepanu kooliteed alustajatele, kuid üldisemalt ka õpetajatele, haridustöötajatele, ning tähtsustatakse hariduse olulisust.


8. september - rahvusvaheline kirjaoskuse päev
Kirjaoskuse päeval tuletatakse rahvusvahelisele üldsusele meelde kirjaoskuse tähtsust üksikisikule, kogukonnale ja ühiskonnale ning aktiveeritakse ühiseid jõupingutusi kirjaoskamatuse likvideerimiseks.

Oktoober - rahvusvaheline kooliraamatukogude kuu
Oktoober on kooliraamatukogude assotsiatsiooni IASL poolt tituleeritud kooliraamatukogude kuuks, et kooliraamatukogud saaksid tähistada nende kanda olevat olulist rolli oma kooli sees. Kooliraamatukogude kuul on sobilik edendada infokirjaoskust, arendadaõpilaste iseseisva õpitöö oskusi, süvendada lugemishuvi, tutvustada uudiskirjandust, koguda annetusena raamatuid, korraldada õpilastele konkursse ja võistlusi ning üritusi ka õpetajatele ja lapsevanematele. Samuti korraldatakse mõni temaatiline raamatunäitus ja raamatupidu ning kutsutakse külla mõni ajakirjanik või kirjanik või muu tuntud inimene.

20. oktoober - ettelugemise päev
Alates 1994. aastast tähistab Eesti Lastekirjanduse Keskus 20. oktoobril ettelugemise päeva. Traditsioon jõudis siia Rootsist. Mõte on kord aastas meelde tuletada, kuivõrd oluline on ettelugemine ja kui oluline on ettelugemine väikesele lapsele.
23. oktoober - Eesti raamatu päev
Alates 2001. aastast tähistatakse raamatukogupäevade raames Eesti raamatu päeva. Paljudes Eesti raamatukogudes ja koolides toimuvad sel päeval kohtumised kirjanikega, kirjandusõhtud ja muud eesti raamatut väärtustavad ja tutvustavad üritused. Eesti raamatu päev tuletab meelde, et Eesti raamat oli, on ja jääb üheks meie ülimaks kultuuriväärtuseks.

Novembri teine nädal - Põhjamaade raamatukogunädal
Põhjamaade raamatukogunädal on projekt, mis Põhjala Ühingute Liidu eestvedamisel püüdleb lugemise, Põhjamaade kirjanduse ning jutuvestmise traditsiooni tutvustamisele ja edendamisele Põhjamaades ning nende naabruses. Selle nädala raames korraldatakse näituseid, debatte, raamatuesitlusi, loetakse ette ja jutustatakse lugusid.14. märts - emakeelepäev

Emakeelepäeva tähistatakse alates 1996. aastast Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval. 1999. aastal kuulutati emakeelepäev riiklikuks pühaks. Sel päeval korraldatakse teemakohaseid üritusi kultuuri- ja haridusasutustes üle kogu Eesti.

20. märts - üleilmne jutuvestmise päev

Rootsi juturahva eestvõtmisel peetakse seda päeva alates 1990. aastate esimesest poolest. Jutuvestjad otsustasid hakata päeva pühitsema kevadisel pööripäeval, kui ühtlasi tähistatakse võitu talve üle ja rõõmustatakse kevade saabumise üle. 2002. aastal laienes üritus teiste riikide hulgas ka Eestisse ning 2004. aastal muutus jutuvestmise päev ametlikult rahvusvaheliseks. Sel päeval ja ööl pajatatakse lugusid võimalikult erinevais paigus (muuseumis, raamatukogus, koolis, lasteaias, tänaval, pargis, sõprade või pere keskel). Peale jutustamise on selle päeva kavas ka muud meelelahutust: laulu, tantsu, teatrietendusi, näitusi, seminare ja häid toite.

21. märts - üleilmne luulepäev

UNESCO otsustas 1999. aastal hakata just sel päeval tähistama üleilmset luulepäeva, et anda uut jõudu ja tunnustust rahvuslikele, regionaalsetele ja rahvusvahelistele luuleliikumistele. Luulepäeva eesmärk on keelelise mitmekesisuse ja kaduvate keelte toetamine luulekeele abil. Veel püütakse sel päeval arendada poeesiat, laiendada luuletuste ettelugemist, aidata kaasa luulekunsti õpetamisele, tugevdada dialoogi luule ja teiste kunstiliikide vahel.

25. märts - rahvusvaheline Tolkieni lugemise päev

Selle päeva idee pärineb Ameerikast ja esmakordselt tähistati Tolkieni päeva Tolkieni seltsi eestvedamisel 2003. aastal. 25. märts valiti päeva tähistamiseks, kuna just sellel päeval kukutati "Sõrmuste isanda" triloogias must isand Sauron. Sel päeval loevad tuntud kirjanikud või muidu kuulsad inimesed ja avaliku elu tegelased üle kogu maailma avalikes paikades ette katkendeid vanameister Tolkieni teostest. Tolkieni lugemise päev on igal aastal pühendatud kindlale teemale. Eestis hakati rahvusvahelist Tolkieni lugemise päeva korraldama 2008. aastal MTÜ Keskmaa Ordu ehk Eesti Tolkieni Seltsi eestvedamisel.

2. aprill - rahvusvaheline lasteraamatupäev

Selle päeva kehtestas 1967. aastal Rahvusvaheline Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY). Kuupäevaks valiti 2. aprill, kuna see on taani muinasjutuvestja H. C. Anderseni sünnikuupäev. Lasteraamatupäevaga tahetakse rõhutada lasteraamatute tähtsat rolli noorsoo vaimse ja intellektuaalse arengu kujundamisel ning toonitada, et raamatuid on vaja hakata lugema varasest noorusest. Sel päeval korraldatakse lastele raamatu- ja lugemisüritusi: ettelugemisi, viktoriine, näitusi, deklamatsioonikonkursse, festivale, raamatutegelastele maskide valmistamist jne.

23. aprill - üleilmne raamatu ja roosi päev (rahvusvaheline raamatu ja autoriõiguste päev)

Eri maades on päeval erinev nimi ja tähendus ning mõnes riigis peetakse seda ka mõnel teisel päeval. Raamatupäeva idee autor oli Valencia kirjanik ja kirjastaja Vincente Clavel Andrés, kes tuli omapärasele mõttele suurendada selle päeva abil raamatumüüki, süvendada inimeste lugemisharjumust ja parandada kirjanduse tundmist. Algul peeti raamatupäeva Cervantese sünnipäeval (7. okt), kuid 1930. aastast sai raamatupäevaks 23. aprill, mis on Kataloonia kaitsepühaku Püha Jüri päev ja ühtlasi roosipäev, mil armsamad kinke vahetavad. Seda päeva hakatigi tähistama raamatu ja roosi päevana, mil mees kingib naisele roosi ja naine mehele raamatu. 1995. aastal kuulutas UNESCO 23. aprilli rahvusvaheliseks raamatu ja autoriõiguste päevaks, väärtustamaks raamatu tähtsust ühiskonnas ja kultuuri arengus. Sel päeval loetakse ette raamatuid, toimuvad raamatulaadad ja -näitused, müüakse soodushinnaga roose, antakse üle kirjandusauhindu ja kohtutakse kirjanikega. Eestis korraldatakse raamatu ja roosi päeva 1998. aastast.


Kasutatud kirjandus:
  • "Maailma tähtpäevad" koost. Allan Espenberg (2014) Tammerraamat