Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskiri: 1. korrus


Lisa 1

KINNITATUD

juhataja 18. detsembri 2007. a. käskkirjaga nr 1-1/32

 

 

AVALIKU INTERNETIPUNKTI

INTERNETITÖÖKOHA KASUTAMISE EESKIRI

Jüri Raamatukogu 1. korrusel

täiskasvanute kirjanduse osakonnas

 

 

1.      Üldsätted

1.1.   Avaliku Internetipunkti (AIP) põhiülesanne: avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

1.2.   Internetitöökoha kasutamise õigus on kõigil täiskasvanutel. Külastajad alla 18. eluaastat (k.a. kõik Jüri Gümnaasiumi õpilased) saavad kasutada laste- ja noorsookirjanduse osakonna internetitöökohti, põhjuseks koormuse hajutamine ja paremate võimaluste pakkumine.

1.3.   Internetitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja vastavate programmide tundmine ning eelnev kasutamise kogemus.

1.4.   Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja Rae valla raamatukogu lugejakaardi või isikukoodi ja pildiga dokumendi.

1.5.   Esimesel kasutuskorral tutvub internetitöökoha kasutamise eeskirjaga.

1.6.   Korraga võib ühe terminali taga olla 1 inimene (v.a erivajaduse korral raamatukoguhoidja loal).

 

2.      Registreerimine

2.1.   Internetitöökoha kasutamine toimub raamatukogu lahtiolekuaegadel.

2.2.   Internetitöökoha kasutamiseks registreerutakse laenutusletis, kasutusaja algus ja lõpp fikseeritakse ning kasutaja annab selle kohta allkirja.

2.3.   Kasutusaega on võimalik reserveerida kuni 7 päeva ette, ka telefoni teel.

2.4.   Hilinemise korral üle 10 minuti etteregistreeritud ajaks antakse internetitöökoha kasutamise õigus järgmisele soovijale.

2.5.   Internetitöökoha kasutusaeg on üks kord päevas kuni 55 minutit.

2.6.   Internetitöökoha kasutusaega on lubatud pikendada nõudluse puudumise korral.

 

3.      Teenused

3.1.   Internetitöökoha kasutamine on tasuta.

3.2.   Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist informeerida raamatukoguhoidjat.

3.3.   ID-kaardilugeja kasutamise võimalus.

 

4.      Keelatud tegevused on:

4.1.   monitori või terminali sisse-välja lülitamine;

4.2.   uute programmide salvestamine süsteemi ja olemasolevate kustutamine;

4.3.   kasutajale mitte kuuluvate failide sisu muutmine (kaasa arvatud töökeskkonna konfiguratsiooni muutmine);

4.4.   terminali ja lisaseadmete asukoha muutmine;

4.5.   autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega piiratud informatsiooni võrgust kättesaadavaks tegemine;

4.6.   mängude mängimine ning tegevus, mis ei vasta kehtivatele seadustele ja heale tavale (pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine jms);

4.7.   teiste külastajate häirimine.

 

5.      Kasutaja on kohustatud:

5.1.   kasutama internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava järgides;

5.2.   sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama oma failid;

5.3.   tõrgetest mingi süsteemi töös teatama koheselt raamatukoguhoidjale;

5.4.   tema süü läbi inventarile tekitatud kahju hüvitama;

5.5.   täitma raamatukoguhoidja korraldusi.

 

6.      Eeskirja rikkumine

6.1.   Eeskirja esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada internetitöökoha teenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul, korduval eeskirja rikkumisel määramata ajaks.