Internetitöökoha kasutamise eeskiri: 2. korrus


KINNITATUD

juhataja 18. detsembri 2007. a. käskkirjaga nr 1-1/32

Lisa 2

 

 

INTERNETITÖÖKOHA KASUTAMISE EESKIRI

Jüri Raamatukogu 2. korrusel

laste- ja noorsookirjanduse osakonnas

 

1.      Üldsätted

1.1.   Internetitöökoha kasutamise õigus on kõigil isikutel kuni 18. eluaastani ja kõigil Jüri Gümnaasiumi õpilastel.

1.2.   Internetitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja vastavate programmide tundmine ning eelnev kasutamise kogemus.

1.3.   Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja Rae valla raamatukogu lugejakaardi.

1.4.   Esimesel kasutuskorral tutvub internetitöökoha kasutamise eeskirjaga.

1.5.   Korraga võib ühe terminali taga olla 1 inimene (v.a erivajaduse korral raamatukoguhoidja loal).

 

2.      Registreerimine

2.1.   Internetitöökoha kasutamine toimub raamatukogu lahtiolekuaegadel.

2.2.   Internetitöökoha kasutamiseks registreerutakse laenutusletis, kasutusaja algus ja lõpp fikseeritakse raamatukogu töötaja poolt. Lõpetamine vormistada koheselt laenutusletis.

2.3.   Internetitöökoha kasutusaeg on üks kord päevas kuni 30 minutit.

2.4.   Internetitöökoha kasutusaega on lubatud pikendada koolitöö tegemiseks.

 

3.      Teenused

3.1.   Internetitöökoha kasutamine on tasuta.

3.2.   Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist informeerida raamatukoguhoidjat.

3.3.   ID-kaardilugeja kasutamise võimalus.

 

4.      Keelatud tegevused on:

4.1.   monitori või terminali sisse-välja lülitamine;

4.2.   süsteemi uute programmide salvestamine ja olemasolevate kustutamine;

4.3.   kasutajale mitte kuuluvate failide sisu muutmine (kaasa arvatud töökeskkonna konfiguratsiooni muutmine);

4.4.   terminali ja lisaseadmete asukoha muutmine;

4.5.   autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega piiratud informatsiooni võrgust kättesaadavaks tegemine;

4.6.   mängude mängimine, jututubades suhtlemine ning tegevus, mis ei vasta kehtivatele seadustele ja heale tavale (pornograafilise sisuga lehekülgede külastamine jms);

4.7.   teiste külastajate häirimine.

 

5.      Kasutaja on kohustatud:

5.1.   kasutama internetitöökohta ja pakutavaid teenuseid head tava järgides;

5.2.   sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama oma failid;

5.3.   tõrgetest mingi süsteemi töös teatama koheselt raamatukoguhoidjale;

5.4.   tema süü läbi inventarile tekitatud kahju hüvitama;

5.5.   täitma raamatukoguhoidja korraldusi.

 

6.      Eeskirja rikkumine

6.1.   Eeskirja esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada internetitöökoha teenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul, korduval eeskirja rikkumisel määramata ajaks.